TERMENI SI CONDITII

TERMENI SI CONDITII

Termenii si conditii:

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia tertilor utilizatori Regulamentul privind termenii si conditiile de utilizare a paginii de web www.teotrans.ro.
Pagina de web www.teotrans.ro este proprietatea SC TEO TRANS SRL

Utilizarea acestei pagini de catre un tert prin logare, accesare sau in orice alt mod constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor prezentului document cu toate consecintele juridice care decurg de aici.

Accesul

Accesarea serviciilor se face utilizand pagina de web www.teotrans.ro.

Proprietatea intelectuala

Prin proprietate intelectuala sunt definite, drepturile de autor si drepturile conexe astfel cum sunt reglementate de dispozitiile legii nr. 8/1996 cu completarile si modificarile ulterioare.

• Continutul paginii www.teotrans.ro este protejat prin legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe cu modificarile si completarile ulterioare.

• Se interzice copierea, reproducerea sau extragerea materialelor, datelor si informatiilor pentru a fi utilizate in scopul obtinerii direct sau indirect de avantaje economice pentru sine sau pentru altul. Prin utilizare in scopuri economice se intelege orice utilizare care depaseste cadrul personal sau cercul unei familii.

Se interzice realizarea, fara acordul proprietarului, de interconectari intre pagina de web www.teotrans.ro si alte pagini web. Daca totusi asemenea interconectari se produc fara acordul proprietarului acesta este exonerat de orice consecinta juridica care ar putea rezulta.
Pentru orice incalcare a drepturilor sale, proprietarul are dreptul sa actioneze atat pe cale civila cat si penala potrivit legislatiei in vigoare.

SC TEO TRANS SRL are dreptul de a solicita sanctiuni impotriva oricarui tert a caror actiuni sunt de natura sa puna in pericol in orice mod pagina web www.teotrans.ro sau sa-i afecteze securitatea si/sau credibilitatea.

Reguli de securitate

Sunt strict interzise:
• orice fel de transmiteri prin posta electronica utilizand date preluate in mod direct sau indirect de pe pagina web www.teotrans.ro fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
• orice fel de modificari, alterari, de date sau impiedicari de folosire partiala sau totala a datelor furnizate de pagina web www.teotrans.ro .
• orice fel de tranferuri de date, fara autorizarea expresa a proprietarului paginii de web www.teotrans.ro .
• orice fel ce actiuni care au scopul de a modifica, altera, sterge sau sustrage date aflate pe pagina www.teotrans.ro in vederea producerii de consecinte juridice si /sau obtinerii de avantaje materiale pentru sine sau pentru altul.

Dreptul proprietarului
PROPRIETARUL isi rezerva dreptul de a modifica continutul si formatul paginii de web www.teotrans.ro in orice moment fara a fi limitat in vreun fel spatial sau temporal, avand inclusiv dreptul de a intrerupe sau restrictiona temporar sau permanent fara notificari prealabile serviciile puse la dsipozitia publicului prin intermediul paginii de web.

Raspunderi
Accesul si utilizarea de catre un tert a paginii de web www.teotrans.ro se face pe raspunderea proprie a utilizatorului, neputand fi angajata in nici un mod raspunderea juridica a PROPRIETARULUI.
Pe pagina de web www.teotrans.ro PROPRIETARUL poate gazdui materiale publicitare apartinand unor terti, inclusiv bannere publicitare care pot face conexiune cu alte pagini web apartinand unor terti. Accesarea acestor pagini nu intra sub raspunderea PROPRIETARULUI, facandu-se propria raspundere a utilizatorului respectiv.
PROPRIETARUL nu-si asuma in nici un fel raspunderea in ceea ce priveste actualizarea informatiilor existente pe pagina sa de web. Utilizatorii au obligatia sa verifice direct la PROPRIETAR in ce masura informatiile si datele de pe pagina web sunt de actualitate. You need to know about new slot sites uk. In cazul in care utilizatorul nu face acest lucru PROPRIETARUL este exonerat de orice raspundere.
PROPRIETARUL are dreptul de a modifica sau completa prezentul regulament in orice moment fara nici o notificare prealabila. Orice actualizare a prezentului regulament produce efecte juridice din momentul postarii pe pagina web www.teotrans.ro .

Confidentialitate
Orice informatie cu caracter personal comunicata cu ocazia utilizarii paginii web www.teotrans.ro este supusa regimului juridic prevazut de dispozitiile legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Notificari
In masura in care vreun utilizator va dori sa semnaleze vreo problema sau sa faca o sugestie cu privire la pagina web www.teotrans.ro o poate face in scris la adresa de mail [email protected].